Viktorian

Upozornění

Činnost firmy Viktorian.eu pod IČO 45403562 byla ukončena a nemá nic společného s firmou VIKTORIAN LTD - odštěpný závod ČR, IČO 09935894 (web viktorian.online), zastoupenou panem M. Boldim a panem K. Pospíšilem. Výše uvedené osoby a firma neplní své finanční ani jiné závazky vůči naší firmě i dalším osobám, čelí exekučním řízením a velmi pravděpodobně je celé jejich jednání v rozporu s právním řádem ČR.

Vůči této firmě i osobám jsme podali oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Skutečnostmi se zabývá oddělení hospodářské kriminality PČR pod č. j. KRPC-28000-2/ČJ-2022-020781.

V případě, že jste byli nebo jste postiženi činností výše uvedených osob a firmy, kontaktujte prosím policii ČR: Plánkova 629, 38601 Strakonice, tel. 974 237 340, e-mail epodatelna.policie@pcr.cz.