Důležité upozornění: probíhá transformace na provozně silnější firmu, dočasně je plně zastaven příjem zakázek realizací pergolových staveb, jen je možné objednat projekt zastřešení a získat produkty a komponenty  k tomu nutné , které nelze zajistit jinou cestou.

Nový systém zasklívání vodorovných, šikmých, dřevěných, pergolových, ocelových střech Viktorian.eu a jeho výhody 

Nová česká technologie  vzhledově rovné střechy je určená pro především pro zasklívání

sklem. Zasklení není umístěno jako obvykle nad konstrukcí, ale mezi dřevěné krokve fošnového vzhledu (viz galerie detailů). Výsledkem je členitá střecha vynikajícího vzhledu, neobvyklý a decentní moderní design. Zasklení s pomocí této lišty lze i na silnější trámové pergoly, ale ty již musí mít minimální sklon. Tento osobitý design lze aplikovat i na šikmé střechy, ale navržen je pro vodorovné střechy. Lze jej aplikovat i do již postavených pergol zasklených např. polykarbonátem i pergol zcela nezasklených. Vlastní zasklení namontuje každý zručný kutil, či řemeslník. K materiálu obdrží i montážní návod. ( Nyní aktuálně začínáme s prodejem)

Střecha je velmi tuhá, je pochozí i přesto, že je zasklená. Umožňuje přístup k údržbě nad zastřešením i ve velmi nebezpečných prostorách – napřiklad na střešní terase. Ze střechy nemůže sjet sníh a s pomocí topného kabelu ve žlabu ani ledové rampouchy. Tento typ zasklení úmožní i hluboké zastřešení teras u nízkých podhledů přesahu střech až 6 m při podhledu  střechy cca 260 cm. Není třeba žádný zásah do střechy.

Vzhled tohoto zasklení je nenahraditelným systémem pro moderní funkcionalistické stavby a dřevostavby, také je vhodný ke kontejnerovým domům. Je možné jej postavit prakticky ke každému tvaru stavby. Dokonalá technologie odvodnění zajišťuje 100%ní těsnost proti zatékání, přesto,že je střecha s velmi nízkým sklonem a je aplikována do převážně do dřevěných konstrukcí, kde nehrozí hromadění zatékající vody.

Kromě stálého pohledu na oblohu i noční nebe, skýtá velmi vzdušný pohled na pergolovou obvykle dřevěnou konstrukci s donalými detaily.

Při celkovém zasklení celého zastřešení s maximem otvíravých posuvných dveří, či oken, vytvoří stavba současně i zimní zahradu . Zastřešená pergola tak plní funkci 2v1 ( Zimní zahrada – otevřená pergola – v jednom)

Dekor, barevnost a případné okrasné doplňky mají v podstatě nekonečný počet variant.

Velmi působivé je zastřešení přístupových chodníků vč. nekrytých pavlačí a balkonů. Konstrukce zasklení může být jak dřevěná, tak ocelová, ale lze ji použít i u betonových krokví. Tuto technologii lze použít i u renovací  starších pergol vhodné konstrukce, podmínkou je „dokončená“ a přiměřená deformace dřeva. Vynikající vlastnosti pro skoro rovnou střechu nebrání využití i u střech s velkým sklonem. Zasklení lze také na trámovou konstrukci, ale je nutné aby měla nepatrný sklon (min cca 3%). Trámy musí být min 100 mm silné na šířku. Design lze „naladit“ renesanční vile, jako ultra moderní stavbě s využitím všech dostupných k tomu vhodných materiálů.

 Galerie detailů pergolového zastřešení Viktorian.cz

Popis technologie 

Nosné krokve

Pro nové stavby jsou obvykle z lepených BSH hranolů, zásadně  od délky cca 2m. Kratší  je možné náhradit kvalitními sušeným řezivem. BSH hranoly mají pohledové provedení, jsou ze sušeného smrkového dřeva a takto zpracované se nekroutí. Profily jsou mořené proti plísni a škůdcům a ošetřeny standardně silnovrstvou lazurou. Vzhledem k použitým materiálům je tato úprava tím nejlepším co lze aplikovat. Údržba viditelného dřeva v exteriéru i interiéru spočívá jen v ošetřením k tomu určeným balzámem od výrobce lazury. Vzhledem k snadné přístupnosti a pohybu po střeše to není náročné ani u zastřešení ve výškách.  Nejvíce namáháná část krokve  je v horní části profilu, proto je vždy opatřena krycím barevným plechem v mnoha možných odstínech. 

Zasklení střechy

Je ve velmi malém sklonu (cca 2-4 cm / m délky( 2-4%), podle délky a výšky krokve. Tím se při větším dešti, nebo tání sněhu vytváří jistá hladina vody na skle. Naprostou většinu této vody odvede spád a případná „tlaková“ voda vytvořená např při průtrži, je zadržována hřebenovým těsněním na přítlačné liště. Tlakovou vodu ale není možné udržet 100%tně a pokud se tak stane, vteče do  nosné – odvodňovací lišty Viktorian a tou je vyvedena do žlabu.   Vzhledem k tomu, že se na střeše drží sníh, který nemůže sjed (díky čemuž, lze střechu Viktorian aplikovat i na terasách činžovních domů), je třeba od něj ochránit stěny dřevěných krokví. Po dobu mrazu sníh dřevu neublíží a po té co se  teplota zvyšuje, tající sníh zvyšoje svoji hustotu, tedy i hmotnost  a nesoudržnost. Vlastní vahou je po šikmé ploše přítlačné lišty od krokve odtažen a ta má přístup vzduchu a rychle oschne vlivem absorpce slunečního záření a působením větru a pohybu vzduchu. Současně ji chrání horní okrasný barevný plech a vysoká přítlačná lišta.

Uložení skla

Sklo je v na liště uloženo na kvalitním gumovém těsnění s drážkovým zamezením průniku především kapilární vody. V prostoru je uloženo mezi pružné bloky a to umožňuje plovoucí uložení, nutné pro dřevěné střechy a také při působení větru se může dřevěná konstrukce vlnit nebo rozvibrovat. Z horní strany je těsněno přítlačnou lištou s e stejným drážkovým gumovým těsněním. Spojení skel za sebou nad ocelovou příčkou, je s pružnou distační vložkou a spoj je zalit kvalitním silikonem. Celé spojení je překryto nalepeným barevným pásem plechu. Takto ze všech stran pružně uložené sklo nemůže prasknout, protože nepřichází do kontaktu s žádnou tvrdou součástí i při  mírném pohybu konstrukce, či jejím zatížení, např při údržbě. Pružné uložení eliminuje i nárazy značně velkých krup bez jakýchkoliv následků.

Systém nosné a krycí lišty umožňuje zasklení od jednoduchého skla, standardně bezpečnostního – Connex, event. kaleného,ale i drátoskla, až po dvojskla v různém provedení. Tloušťka skel se odvíjí také od vzdálenosti krokví. Lze  použít k tepelné ochraně i velmi kvalitní „tepelně odrazná“ dvojskla. Použití polykarbonátu lze aplikovat až od sklonu krokví cca 12%. Při nižším sklonu se v krátké době v komůrkách  polykarbonátu začne tvořit řasa které se tam dobře daří.  To způsobí kapilární vzlínání vody a kondenzátu při nízkém sklonu a proto,že PC není uzavřen jako dvojsklo, změnou teploty se smršťuje vzduch v komůrkách a „dýchá“ vnější vzduch.Ten v prostoru komůrek zkondenzuje na vodu , ale ta už nevyteče ven. Současně  také nadýchá např. pyl kvetoucích stromů a květin. A to je živná půda pro řasy. Můžeme to sledovat u stovek neodborně provedených staveb a zasklení.

Pro polykarbonát který značně dilatuje musí být také specielní těsnění (jde především délku zasklení nad cca 2,5 m.). Není-li u PC těsnění pevně vloženo do podkladového profilu, je jen otázkou času, kdy se z prostoru „vytáhne“. To se u skla díky d.f. nulové dilataci, nemůže stát.

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 4 Varianta 6

Doplňkové aplikace

V případě potřeby lze zasklení střechy nahradit plnou sendvičovou izolační deskou a plechem. . Často se to využívá u možnosti komínového průchodu pro venkovní gril, nebo již instalovaného svodu dešťové vody z přilehlé střechy domu.

Pokud není jiný přístup na střechu, lze do prostoru na konci  zasklení vložit výklopné okno. To lze využít také i k rychlejší výměně teplého vzduchu v letních měsících s použitím mechanického nebo el. ovládání.